POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Mebor d.o.o. je priznano in uveljavljeno podjetje v EU in svetu, za izdelavo strojev za razrez lesa. Naš glavni proizvod so horizontalne tračne žage za razrez hlodovine, ostali stroji za primarno obdelavo lesa in stroji za brušenje in vzdrževanje rezil. Kupcem dobavljamo kompletne rešitve – linije za primaren razrez lesa, s poudarkom na prilagajanju novim potrebam. Ključne odlike naših strojev so kvaliteta, visoke zmogljivosti za zmerno cen, avtomatizacijo, zanesljivost in napredne ter enostavne rešitve. To dopolnjujemo z odzivnimi po-prodajnimi storitvami in skrbjo za zadovoljstvo kupcev.   V prihodnosti se bomo osredotočili na nadaljnji razvoj strojev, predvsem tračnih žag ter kompletnih žagalnih linij. Poudarek bo tudi na izobraževanju in usposabljanju kadrov, izboljševanju tehnologije, procesov dela ter na drugi strani prodajnih aktivnosti. Preko zmogljivih in cenovno zanimivih strojev bomo še naprej vstopali na nove trge, utrdili vlogo na obstoječih in se uveljavili kot eden najpomembnejših svetovnih proizvajalcev žagarske opreme. Naš glavni cilj in vodilo je zadovoljstvo naših kupcev.   Vodstvo podjetja se zaveda pomembnosti okolja in ga tako uvršča v svojo temeljno vizijo poslovanja. Podjetje se tako zavezuje, da bo stremelo k izboljševanju pogojev varovanja okolja, uvajalo odgovorne prakse odgovornega ravnanja z okoljem in sledilo zakonskim okvirom na tem področju. Vodstvo bo stremelo k stalnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaženja okolja pri čemer bo še posebej poudarilo pomen primernega ravnanja z odpadki, zmanjšanje vodnih izgub, varovanje zraka, hrupa in ostalih okoljskih vidikov.   Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem v sodelovanju z zaposlenimi nenehno pregledujemo z namenom doseganja tako kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.   Železniki, 24.04.2023

Železniki, 24.04.2023

Za uporabo orodij uporabite namizni računalnik.

Za uporabo teh orodij se morate obrniti na osebo iz ekipe MEBOR!

Mebor