vyššie konštrukčné zaťaženie a nižšia celková hmotnosť vozíka.

naložba v vašo prihodnost