KOMPLETNÝ SORTIMENT STROJOV » ROZMIETACIE PÍLY A VIACKOTÚČOVÉ PÍLY

RESAWING

KOMBINOVANÉ ROZMIETACIE PÍLY NA DOSKY A VIACKOTÚČOVÉ PÍLY
DR 600
VR 800
VR 900
VR 1300
VYSOKORÝCHLOSTNÉ ROZMIETACIE PÍLY S OPTIMALIZÁCIOU
VRA 20 OF / VRA 40 OF / FRA 40 OF / FRC 40 OF
JEDNO/DVOJOSOVÉ VIACKOTÚČOVÉ PÍLY
VC 700 E / VC 900 E
VC 700 D / VC 900

VZ 800 D

PÍLY NA ROZREZÁVANIE A ROZREZÁVACIE LINKY

RS 800 / 1000 / 1300 / HTZ 1000/1100 PRO / CUSTOM DESIGNED HTZ

ROZREZÁVACIE LINKY

Na používanie nástrojov použite stolný počítač.

Na používanie týchto nástrojov musíte kontaktovať osobu z tímu MEBOR!

Mebor