hlavy píly pre nastavenie polohy pásu – predĺžená životnosťpílového pásu.

naložba v vašo prihodnost