pracujemy szybko i oszczędzamy dużo czasu

HTZ 1200 PLUS, VC 700 i SDH-D 320

Mamy już trzeci trak taśmowy Mebor, który kupiliśmy dla zwiększenia produkcji. HTZ 1200 PLUS pozwala nam ciąć 50-60 m3 kłód / 8h. Nowy podajnik na dłużyce PLD znacznie przyspiesza produkcję, podobnie jak sterowanie jednym joystickiem. Do przecierania skosów używamy wielopiły VC 700 z automatycznym podawaniem. Właśnie zainstalowaliśmy piłę tarczową SDH-D 320 do cięcia małych kłód. Dzięki maszynom Mebor pracujemy szybko i oszczędzamy dużo czasu.

Panowie Stanislav i Nejc Debelak,
Słowenia

MEBOR
2019-07-04T15:19:48+02:00

Panowie Stanislav i Nejc Debelak,
Słowenia

HTZ 1200 PLUS, VC 700 i SDH-D 320 Mamy już trzeci trak taśmowy Mebor, który kupiliśmy dla zwiększenia produkcji. HTZ 1200 PLUS pozwala nam ciąć 50-60 m3 kłód / 8h. Nowy podajnik na dłużyce PLD znacznie przyspiesza produkcję, podobnie jak sterowanie jednym joystickiem. Do przecierania skosów używamy wielopiły VC 700 z automatycznym podawaniem. Właśnie zainstalowaliśmy piłę tarczową SDH-D 320 do cięcia małych kłód. Dzięki maszynom Mebor pracujemy szybko i oszczędzamy dużo czasu.

Aby korzystać z narzędzi, użyj komputera stacjonarnego.

Aby korzystać z tych narzędzi, musisz skontaktować się z osobą z zespołu MEBOR!

Mebor