• Popolno avtomatsko žaganje,
  • možnost prostoročnega nadzora
  • hitra izbira mer
  • Izbira mer vnaprej